Przejdź do treści
Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

657 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ- odbiór odpadów w 2013

88 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 przedmiot zamówienia - odbiór odpadów 2013r

26 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr2 oświadcz. dot. speł. art.22 ust.1 PZP odpady 2013

25 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 do SIWZ oświadzcenie o braku podstaw do wykluczenia - odbiór odpadów w 2013

24 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 6 wykaz zrealizaowanych zamówień w przedmiocie odpady.przetarg wywóz odpadów w 2013r

23 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 oswiadczenie dot. spełnienia art.44 PZP przetarg odpady 2013

23 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr5 oswiadcz. - środki finansowe na realizację zam. odpady 2013r.

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 wykaz srodków transportowych przetarg odpady 2013

30 KBPobierzPodgląd pliku

2013 Formularz ofertowy zał. nr 8

83 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy odpady 2013

22 KBPobierzPodgląd pliku