Przejdź do treści
Załączniki do pobrania:

Bilans 2020

300 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa

357 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat

295 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu

289 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej śr.trw. 2020

106 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych 2020

106 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 3. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 2020

97 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 2020

97 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 5. Zmiana wartości netto śr.trw. 2020

93 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 6. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych 2020

86 KBPobierzPodgląd pliku