Przejdź do treści
Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie - strona 1

122 KBPobierz

Ogłoszenie - strona 2

185 KBPobierz

Ogłoszenie - strona 3

155 KBPobierz

Ogłoszenie - strona 4

134 KBPobierz

SIWZ- odbiór odpadów w 2012zał. nr 1 przedmiot zamówienia - odbiór odpadów 2012 r

87 KBPobierz

zał. nr2 oświadcz. dot. speł. art.22 ust.1 PZP odpady 2012

26 KBPobierz

zał. nr 3 oswiadczenie dot. spełnienia art.44 PZP przetarg odpady 2011

25 KBPobierz

zał. nr 4 do SIWZ oświadzcenie o braku podstaw do wykluczenia - odbiór odpadów w 2012

24 KBPobierz

zał. nr5 oswiadcz. - środki finansowe na realizację zam. odpady 2012r.

23 KBPobierz

załącznik nr 6 wykaz zrealizaowanych zamówień w przedmiocie odpady.przetarg wywóz odpadów w 2012r

23 KBPobierz

zał. nr 7 wykaz srodków transportowych przetarg odpady 2012

30 KBPobierz

załącznik nr 8- formularz ofertowy oryginał

30 KBPobierz

Umowa odpady 2012 zał. nr 9

74 KBPobierz
20 KBPobierz