• Bilans 2023
    271 KB
  • Rachunek zysków i strat
    265 KB
  • Zestawienie zmian w funduszu
    260 KB