Wypełniając obowiązek prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, Zamawiający (Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie), wdrożył Platformę, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi dokonać rejestracji konta wykonawcy w systemie SmartPZP. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Kompetencyjnego, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 19:00 pod numerem 22 123 77 97  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych udzielanych w reżimie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych odbywa się  za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem:

https://gostirwdzwirzynie.ezamawiajacy.pl/