Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen T4, stanowiący jego własność.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Marka pojazdu – Volkswagen

Typ, model pojazdu – T4, 2,5 TDI

Rok produkcji – 1998 rok

Pojemność silnika – 2461,00 cm³

Moc silnika 75 kW/102 kM

Liczba osi 2

Ilość miejsc 9

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 2680 kg

Maksymalna masa całkowita przyczepy 1800 kg

 Przegląd techniczny ważny do maja 2014 roku

Ubezpieczenie pojazdu ważne do 20.12.2014 roku

Rzeczywisty przebieg pojazdu poświadczony wpisem do kart drogowych 430000 km

Pojazd nie przechodził napraw głównych silnika.

Pojazd nie posiada żadnych wad ukrytych

Cena wywoławcza pojazdu 10.000,00 zł (brutto)

Samochód można oglądać w miejscu garażowania w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu oględzin. Osoba uprawniona do kontaktu Stanisław Bekasz, tel. 943526008, 943526009 w godzinach 7.00 – 15.00.

Oferty pisemne na zakup pojazdu należy składać w biurze Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i rekreacji w Dźwirzynie, ul. Wyzwolenia 28, w godzinach 7.00 – 15.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zakup samochodu osobowego Volkswagen T4”, do dnia 09 kwietnia 2014 roku do godziny 15.00

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2014 o godzinie 10.00

Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres zamieszkania lub siedziby firmy, nr telefonu kontaktowego, określenie deklarowanej kwoty nabycia pojazdu.

Samochód zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą cenę.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu, zmianę warunków przetargu oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jacek Domański

Dyrektor GOSTiR

Zdjęcia auta można zobaczyć tu >>>>