Załączniki do pobrania:

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
  140 KB
 • SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  9 MB
 • Załącznik 2 do SIWZ
  132 KB
 • Załącznik 3 do SIWZ
  28 KB
 • Załącznik 4 do SIWZ
  27 KB
 • Załącznik 5 do SIWZ
  17 KB
 • Załącznik 6 do SIWZ
  17 KB
 • Załącznik 7 do SIWZ
  42 KB